logo SPIMA alarms s.r.o. SPIMA Alarms s.r.o. SPIMA Alarms, s.r.o.
SPIMA Alarms s.r.o.

SPIMA ALARM s.r.o. v regióne Ružomberka poskytuje pripojenie na stredisko registrovaných poplachov. Ak chcete mať maximálnu možnú istotu pri zabezpečení vášho majetku je práve pripojenie k SRP tým najlepším riešením.

Objektové zabezpečenie

Na zabezpečenie objektov vám vyprojektujeme, a nainštalujeme EZS systém podľa vašich potrieb po obhliadke objektu a konzultácii možných riešení s vami. V zásade sa na ochranu objektov dajú nasadiť klasické alebo bezdrôtové EZS.

Tieto riadia a kontrolujú informácie zbierané zo sady snímačov ktorých počet a typové rozloženie musí zodpovedať možným bezpečnostným rizikám daného objektu. Bežne využívané snímače v EZS:

  • PIR snímač - detektor pohybu
  • Magnetický snímač otvorenia dverí
  • Snímač rozbitia skla

Posledným dôležítým prvkom zostavy EZS je telefónny komunikátor. Okrem zabezpečeného vytáčania pripojenej pevnej linky je možné komunikovať priamo s mobilnými sieťami prostredníctvom inštalovanej GSM brány. Komunikácia môže prebiehať na viacero telefónnych čísiel. Ďalšie možnosti ponúka správa odoslaná na prednastavený e-mail, či textová správa na osobný pager.

Stredisko registrovaných poplachov (SRP)

Pre najvyšší stupeň zabezpečenia sa vuužíva prenos pomocou telefónnej linky alebo rádiového signálu na pult centralizovanej ochrany. Odtiaľ obsluha v prípade poplachu(narušenia) vyšle zásahovú skupinu alebo informuje zákazníka o udalosti.

Elektronická požiarna signalizácia (EPS)

slúži na včasnú a spoľahlivú detekciu požiaru v danom priestore a následnú signalizáciu a hlásenie na požiarny útvar.

Priemyselná televízia

umožňuje monitorovanie objektu pomocou videokamier. Digitálny videozáznam môže bežať nonstop, alebo sa aktivuje v prípade pohybu v zornom poli kamery alebo spustenia kamery pomocou plánovača

Autoalarm

mechanické zabezpečenie: základným mechanickým zabezpečením sú dverné zámky a kľúč zapaľovania. Doplnkové mechanické zabezpečenie (páka na volant, zámok riadiacej páky..) nechránia dostatočne vybavenie vozidla a dnes už nie sú prekážkou pre zlodejov. Elektronické zabezpečenie, autoalarm je aktívnym zabezpečovacím zariadením, ktoré monitoruje stav vozidla pomocou rôznych snímačov. Autoalarm umožní vyhľadávať vozidlo pomocou monitorovacích bodov pozemnej siete alebo satelitov na obežnej dráhe Zeme.


www.pokladnice.net
© SPIMA ALARM s.r.o., Ružomberok | www.pokladnice.net | HTML 4.01CSS