logo SPIMA alarms s.r.o. SPIMA Alarms s.r.o. SPIMA Alarms, s.r.o.
SPIMA Alarms s.r.o.

SPIMA Alarm pripája k stredisku registrovaných poplachov

SPIMA ALARM s.r.o. v regióne Ružomberka poskytuje pripojenie na stredisko registrovaných poplachov. Ak chcete mať maximálnu možnú istotu pri zabezpečení vášho majetku je práve pripojenie k SRP tým najlepším riešením.

EZS - najlacnejšia forma ochrany

Elektronické zabezpečovacie systémy predstavujú najvýhodnejšiu investíciu pre ochranu objektov, automobilov a majetku, vzhľadom na prínos v pomere k cene.
Spoločnosť SPIMA ALARM sa zaoberá návrhom, inštaláciou a servisom EZS.

Klasické alebo bezdrôtové systémy?

Drôtové prvky EZS sú navzájom prepojené káblami, ktorými sa prenáša napájacie napätie a všetky informácie. Oproti tomu bezdrôtové systémy medzi sebou komunikujú rádiovo a detektory sú napájané z batérií. Spoľahlivosť a bezpečnosť oboch variantov závisí na type výrobku a nie je možné tvrdiť, že napríklad bezdrôtové systémy sú určené pre nižšie riziká. Naopak, posledné modely bezdrôtových systémov spĺňajú prísne európske normy pre EZS, sú na takej kvalitatívnej úrovni, že za sebou nechávajú aj celú radu klasických systémov. Kombinované možnosti ponúkajú hybridné systémy.

www.pokladnice.net
© SPIMA ALARM s.r.o., Ružomberok | www.pokladnice.net | HTML 4.01CSS